Δίκτυο μεταφραστικής βοήθειας KudoZ™


Το KudoZ™ παρέχει στους χρήστες του ProZ.com έναν τρόπο να προσφέρουν ο ένας στον άλλον, καθώς και σε επισκέπτες, δωρεάν βοήθεια στη μετάφραση δύσκολων όρων.


Αντιμετωπίζετε δυσκολία στη μετάφραση ενός δύσκολου όρου; Αναρτήστε μια ερώτηση KudoZ

Για βοήθεια στη μετάφραση ενός όρου ή μιας σύντομης φράσης, αναρτήστε μια ερώτηση KudoZ και παρέχετε τα συμφραζόμενα, την επιθυμητή γλώσσα στόχου, και άλλες προαιρετικές πληροφορίες. Μετά την ανάρτηση της ερώτησης, οι χρήστες του ProZ.com θα προτείνουν μεταφράσεις με εξηγήσεις, και κάποιες φορές αναφορές.

Περιμένετε για απαντήσεις, επιλέξτε την πιο χρήσιμη απάντηση

Για βοήθεια στη μετάφραση ενός όρου ή μιας σύντομης φράσης, αναρτήστε μια ερώτηση KudoZ και παρέχετε τα συμφραζόμενα, την επιθυμητή γλώσσα στόχου, και άλλες προαιρετικές πληροφορίες. Μετά την ανάρτηση της ερώτησης, οι χρήστες του ProZ.com θα προτείνουν μεταφράσεις με εξηγήσεις, και κάποιες φορές αναφορές.

Η ερώτηση και η επιλεγμένη απάντηση είναι αρχειοθετημένες.

Η ερώτηση και η προτεινόμενη μετάφραση αποθηκεύονται και από εκείνη τη στιγμή είναι διαθέσιμες σε όλους.


Επισκόπηση δικτυακού τόπου

Μια γρήγορη ματιά στις λειτουργίες που διατίθενται στο ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Αναζήτηση όρου
  • Εργασίες
  • Φόρουμ
  • Multiple search