Γενικός κατάλογος μεταφραστικών υπηρεσιών ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
Job closed
This job was closed at Jun 19, 2017 16:06 GMT.

Certificate Latin-Portuguese and Latin-English

Δημοσιεύτηκε: Jun 19, 2017 15:28 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 15:28)

Job type: Εργασία μετάφρασης/επιμέλειας/διόρθωσης
Service required: Translation


Γλώσσες: Λατινικά σε Αγγλικά, Λατινικά σε Πορτογαλικά

Περιγραφή εργασίας:

One page certificate from latin to English and Portuguese.
Please send your price for the whole school certificate (15lines, around half page)
Μορφή προέλευσης: PDF Document
Τύπος παράδοσης: Microsoft Word

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of the job.
Στόχευση παρόχου υπηρεσίας (οριζόμενη από δημοσίευση εργασίας):
Πεδίο θέματος: Πιστοποιητικά, Διπλώματα, Άδειες, Βιογραφικά
Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Jun 19, 2017 21:00 GMT
Προθεσμία παράδοσης: Jun 20, 2017 17:00 GMT
Σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών:
This job was posted by a professional member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: CEO

Ο πελάτης γραφείο ζήτησε αυτή η εργασία να μην επαναδημοσιευτεί αλλού.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.