Γενικός κατάλογος μεταφραστικών υπηρεσιών ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
Quoting deadline expired
The quoting deadline for this job passed at Jun 20, 2017 01:00 GMT.

Engineering manual, 10K words, WORD, Farsi > English Translator needed

Δημοσιεύτηκε: Jun 19, 2017 15:43 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 15:43)
Θεωρήσεις και γνωστοποιήσεις έχουν αποσταλεί από: Jun 19, 2017 16:45 GMT

Job type: Εργασία μετάφρασης/επιμέλειας/διόρθωσης
Service required: Translation


Γλώσσες: Περσικά (Φαρσί) σε Αγγλικά

Περιγραφή εργασίας:

Farsi > English Translator needed
10K words should be completed before 12:00am on Thursday.
Μορφή προέλευσης: PDF Document
Τύπος παράδοσης: Microsoft Word

Poster country: Κίνα

Volume: 10,000 words

Στόχευση παρόχου υπηρεσίας (οριζόμενη από δημοσίευση εργασίας):
info Τεχνικ/Μηχανολογία
info Προτιμώμενη μητρική γλώσσα: Αγγλικά
Πεδίο θέματος: Μηχανική (Γενικά)
info Προτιμώμενη τοποθεσία υποβάλλοντος προσφορά: Κίνα
Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Jun 20, 2017 01:00 GMT
Προθεσμία παράδοσης: Jun 22, 2017 04:00 GMT
Σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών:
This job was posted by a logged in visitor.

Note: You cannot quote because the quoting deadline has passed.

Contact person title: PM

Εάν αυτή η εργασία επαναδημοσιευτεί αλλού, η ακόλουθη σημείωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί:
Αυτή η εργασία δημοσιεύτηκε αρχικά στο ProZ.com: http://www.proz.com/job/1320739Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
LSP.expert
How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.