Γενικός κατάλογος μεταφραστικών υπηρεσιών ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
You are not logged-in. Login now to submit a quote »

Highly experienced translators of scientific texts for long-term cooperation

Δημοσιεύτηκε: Jun 19, 2017 18:59 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 18:59)
Θεωρήσεις και γνωστοποιήσεις έχουν αποσταλεί από: Jun 19, 2017 19:53 GMT

Job type: Πιθανή εργασία
Service required: Translation


Γλώσσες: Ολλανδικά σε Αγγλικά

Περιγραφή εργασίας:

We are looking for highly experienced Dutch to English translators with an education and background in the natural sciences. Selected translators will translate a wide range of scientific texts (policy documents to press releases) for various research institutions. A good knowledge of the Dutch science system is a definite advantage.

Poster country: Ολλανδία

Στόχευση παρόχου υπηρεσίας (οριζόμενη από δημοσίευση εργασίας):
Ιδιότητα μέλους: Τα μη μέλη μπορούν να υποβάλουν προσφορά μετά από 24 ώρες
info Επιστήμη
info Προτιμώμενη μητρική γλώσσα: Γλώσσα(ες) στόχου
Πεδίο θέματος: Science (general)
Προθεσμία υποβολής προσφοράς: Jun 26, 2017 00:00 GMT
Επιπλέον απαιτήσεις:
Educated to MSc/MA or PhD level in a science subject
At least 5 years of translation experience
Σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών:
This job was posted by a non logged in visitor

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Contact person title: Partner

Εάν αυτή η εργασία επαναδημοσιευτεί αλλού, η ακόλουθη σημείωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί:
Αυτή η εργασία δημοσιεύτηκε αρχικά στο ProZ.com: http://www.proz.com/job/1320766
Προσφορές που ελήφθησαν: 9Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.