informed consent

Ελληνικά translation: συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης

ΛΗΜΜΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ (ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΡΩΤΗΣΗ)
Αγγλικά όρος ή φράση:informed consent
Ελληνικά μετάφραση:συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης
Καταχωρήθηκε από: Vicky Papaprodromou

11:12 May 25, 2004
μεταφράσεις Αγγλικά σε Ελληνικά [PRO]
Social Sciences - Κοινωνικές επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ηθική κτλ
Αγγλικά όρος ή φράση: informed consent
"To paraphrase Cicero law is often muted by the exigencies of war.Indeed, some have openly speculated about the fate of such traditional bioethical principles as informed consent in a social in a social climate that is increasingly preoccupied with "homeland defense" and social solidarity. Perhaps a climate that privileges public well-being and the proffessionals and institutions that protect it will be more tolerant of exceptions to such principles." Titlos arthrou : "Threats to the common good. Biochemical weapons and human subjects research." by Alex John London
elisavet
Local time: 04:16
συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης/μετά από ενημέρωση
Επεξήγηση:
-

--------------------------------------------------
Note added at 10 mins (2004-05-25 11:22:49 GMT)
--------------------------------------------------

Για οποιαδήποτε χρήση εμβρύων ή γαμετών απαιτείται η γραπτή και ελεύθερη συναίνεση, κατόπιν ενημέρωσης του ή των δοτών. Η συναίνεση αφορά συγκεκριμένο σκοπό χρήσης εμβρύων ή γαμετών και καμία μεταβολή δεν μπορεί να συντελεσθεί χωρίς την αναζήτηση εκ νέου συναίνεσης των δοτών. Στο έντυπο της συναίνεσης αναφέρεται ρητά και το χρονικό διάστημα διατήρησης των εμβρύων ή γαμετών. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού ή σε περίπτωση θανάτου του δότη οι γαμέτες ή τα έμβρυα καταστρέφονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
http://www.bioethics.gr/article.php?op=Print&sid=37

Πληροφόρηση, ιχνηλασιμότητα και προστασία προσωπικού απορρήτου
Οι βουλευτές κατόρθωσαν να συμπεριλάβουν σχετικά λεπτομερείς διατάξεις για τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, εξασφαλίζοντας ότι στους δωρητές παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες.
Επίσης, το Κοινοβούλιο ενίσχυσε τις διατάξεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, καθιστώντας σαφές ότι τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για πλήρη ιχνηλασιμότητα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για 30 χρόνια μετά τη χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι βουλευτές υποστήριξαν με επιτυχία ότι οι δωρητές πρέπει σε γενικές γραμμές να παραμένουν ανώνυμοι, τα δε κράτη μέλη να αίρουν την ανωνυμία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οι δωρεές γαμετών (κάτι τέτοιο θα επέτρεπε σε ένα παιδί να γνωρίσει τους γενετικούς γονείς του.)
http://www.elections2004.eu.int/highlights/el/713.html

Επιλεγμένη απάντηση από:

Vicky Papaprodromou
Ελλάδα
Local time: 04:16
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement.
4 βαθμοί KudoZ δόθηκαν γι’ αυτή την απάντησηΣύνοψη των παρεχομένων απαντήσεων
5 +12συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης/μετά από ενημέρωση
Vicky Papaprodromou
5 +4Πληροφορημένη συγκατάθεση
Valentini Mellas
4 +1συνειδητή συναίνεση/συγκατάθεση
ggrozoma
5συγκατάθεση μετά από πληροφόρηση
SGOUZA
5πληροφορημένη συναίνεση
Spiros Doikas


  

Απαντήσεις


1 λεπτό   σιγουριά: Answerer confidence 5/5 συμφωνία συναδέλφων (καθαρό αποτέλεσμα): +4
Πληροφορημένη συγκατάθεση


Επεξήγηση:
... (…). Η ανάγκη για πληροφορημένη συγκατάθεση είναι μεγάλης ηθικής σημασίας. ... www.eom.gr/religion/catholic_church.htm

... Παράλληλα είναι σε καλύτερη θέση για να δώσουν την πληροφορημένη συγκατάθεση τους ή ... www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=1218

--------------------------------------------------
Note added at 3 mins (2004-05-25 11:16:13 GMT)
--------------------------------------------------

Από ιατρικό κείμενο αναφέρω και το
[Patients must sign an Informed Consent Form.] Οι ασθενείς πρέπει να υπογράψουν ένα έντυπο πληροφορημένης συγκατάθεσης.

Valentini Mellas
Ελλάδα
Local time: 04:16
Μητρική γλώσσα: Ελληνικά

Σχόλια συναδέλφων σχετικά με την απάντηση αυτή (και απαντήσεις σε σχόλια από τον απαντώντα)
συμφωνώ  Nadia-Anastasia Fahmi: ή/και συναίνεση
3 λεπτά

συμφωνώ  Evdoxia R. (X)
6 λεπτά

συμφωνώ  Calliope Sofianopoulos (X): συγκατάθεση/συναίνεση... και τα δυο παίζουν.
9 λεπτά

ουδέτερο  Vicky Papaprodromou: Δεν ενημερώνεται ή πληροφορείται, η συγκατάθεση αλλά ο ασθενής!!! Άρα πρόκειται για λανθασμένη σύνταξη.
10 λεπτά

συμφωνώ  Georgios Paraskevopoulos: συγκατάθεση
8 ώρες
Login to enter a peer comment (or grade)

6 λεπτά   σιγουριά: Answerer confidence 5/5
πληροφορημένη συναίνεση


Επεξήγηση:
προσωπικού και ασθενών για την πληροφορημένη
συναίνεση στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις ...
www.iatrotek.org/ioArt.asp?id=16626 - 4k - Cached - Similar pages

ΙΑΤΡΟΤΕΚ Online
... προσωπικού και ασθενών για την πληροφορημένη
συναίνεση στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις. ...
www.iatrotek.org/ ioShowJournal.asp?y=2003&jID=20000 - 10k - Cached - Similar pages

Bιοηθική
... ιατρού ασθενούς, σχέσεις μεταξύ ιατρών, πληροφορημένη
συναίνεση, ιατρικό απόρρητο ...
forensic.med.uoa.gr/bioethics.html

Spiros Doikas
Local time: 04:16
Εργάζεται στο πεδίο
Μητρική γλώσσα: Ελληνικά
Βαθμοί PRO στην κατηγορία: 65

Σχόλια συναδέλφων σχετικά με την απάντηση αυτή (και απαντήσεις σε σχόλια από τον απαντώντα)
ουδέτερο  Vicky Papaprodromou: Δεν ενημερώνεται και δεν πληροφορείται η συναίνεση αλλά ο ασθενής!!! Κάτι δεν πάει καλά εδώ με την σύνταξη.
6 λεπτά
Login to enter a peer comment (or grade)

8 λεπτά   σιγουριά: Answerer confidence 5/5 συμφωνία συναδέλφων (καθαρό αποτέλεσμα): +12
συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης/μετά από ενημέρωση


Επεξήγηση:
-

--------------------------------------------------
Note added at 10 mins (2004-05-25 11:22:49 GMT)
--------------------------------------------------

Για οποιαδήποτε χρήση εμβρύων ή γαμετών απαιτείται η γραπτή και ελεύθερη συναίνεση, κατόπιν ενημέρωσης του ή των δοτών. Η συναίνεση αφορά συγκεκριμένο σκοπό χρήσης εμβρύων ή γαμετών και καμία μεταβολή δεν μπορεί να συντελεσθεί χωρίς την αναζήτηση εκ νέου συναίνεσης των δοτών. Στο έντυπο της συναίνεσης αναφέρεται ρητά και το χρονικό διάστημα διατήρησης των εμβρύων ή γαμετών. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού ή σε περίπτωση θανάτου του δότη οι γαμέτες ή τα έμβρυα καταστρέφονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
http://www.bioethics.gr/article.php?op=Print&sid=37

Πληροφόρηση, ιχνηλασιμότητα και προστασία προσωπικού απορρήτου
Οι βουλευτές κατόρθωσαν να συμπεριλάβουν σχετικά λεπτομερείς διατάξεις για τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, εξασφαλίζοντας ότι στους δωρητές παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες.
Επίσης, το Κοινοβούλιο ενίσχυσε τις διατάξεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, καθιστώντας σαφές ότι τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για πλήρη ιχνηλασιμότητα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για 30 χρόνια μετά τη χρήση. Από την άλλη πλευρά, οι βουλευτές υποστήριξαν με επιτυχία ότι οι δωρητές πρέπει σε γενικές γραμμές να παραμένουν ανώνυμοι, τα δε κράτη μέλη να αίρουν την ανωνυμία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως οι δωρεές γαμετών (κάτι τέτοιο θα επέτρεπε σε ένα παιδί να γνωρίσει τους γενετικούς γονείς του.)
http://www.elections2004.eu.int/highlights/el/713.htmlVicky Papaprodromou
Ελλάδα
Local time: 04:16
Μητρική γλώσσα: Ελληνικά
Βαθμοί PRO στην κατηγορία: 70
Grading comment
Graded automatically based on peer agreement.

Σχόλια συναδέλφων σχετικά με την απάντηση αυτή (και απαντήσεις σε σχόλια από τον απαντώντα)
συμφωνώ  Evdoxia R. (X)
0 λεπτό
  -> Ευχαριστώ, Ευδοξία!

συμφωνώ  Spiros Doikas
9 λεπτά
  -> Ευχαριστώ, Σπύρο!

συμφωνώ  Dionysia
26 λεπτά
  -> Eυχαριστώ, Διονυσία!

συμφωνώ  Betty Revelioti
33 λεπτά
  -> Eυχαριστώ, Μπέττυ!

συμφωνώ  Natassa Iosifidou: Oh yes!
53 λεπτά
  -> Eυχαριστώ, Νατάσα!

συμφωνώ  sassa
1 ώρα
  -> Ευχαριστώ, Σάσα!

συμφωνώ  Katerina Nikopoulou (X)
2 ώρες
  -> Ευχαριστώ, Κατερίνα!

συμφωνώ  Lamprini Kosma: Πολύ σωστά Βίκη!// χαίρομαι που το χρησιμοποίησες :-)) Δες αυτό το link από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία "...συναίνεση κατόπιν πληροφόρησης". http://www.mednet.gr/hss/q351-375.htm και αυτό από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής http://tinyurl.com/2a3aa
2 ώρες
  -> Eυχαριστώ, Λαμπρινή. Εσύ μου τόμαθες ως διατύπωση. Θυμάσαι το consent form που βλέπαμε μαζί κάποτε; Και σ' ευχαριστώ πολύ γιατί έκτοτε το χρησιμοποίησα τουλάχιστον 10 φορές σε δουλειά.//Eυχαριστώ και για τα έξτρα λινκ, Λαμπρινή.

συμφωνώ  Theodoros Linardos
4 ώρες
  -> Ευχαριστώ και πάλι!

συμφωνώ  Georgios Paraskevopoulos: συναινετική ενημέρωση = συγκατάθεση
8 ώρες
  -> Eυχαριστώ!

συμφωνώ  Ilias PETALAS: ... απλά θα προτιμούσα "κατόπιν" και όχι "μετά από".
10 ώρες
  -> Συμφωνώ και γι' αυτό τόβαλα πρώτο και καλύτερο. Ευχαριστώ, Ηλία!

συμφωνώ  ggrozoma
10 ώρες
  -> Ευχαριστώ πολύ!
Login to enter a peer comment (or grade)

3 ώρες   σιγουριά: Answerer confidence 5/5
συγκατάθεση μετά από πληροφόρηση


Επεξήγηση:
είναι περίπου το ίδιο με το συναίνεση μετά από ενημέρωση, απλά το συγκατάθεση έχει επικρατήσει

SGOUZA
Local time: 04:16
Μητρική γλώσσα: Ελληνικά
Login to enter a peer comment (or grade)

11 ώρες   σιγουριά: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 συμφωνία συναδέλφων (καθαρό αποτέλεσμα): +1
συνειδητή συναίνεση/συγκατάθεση


Επεξήγηση:
Το βρήκα και έτσι:

http://www.bioethics.gr/mod.php?mod=userpage&menu=1600&page_...
β) Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να λαμβάνεται η ελεύθερη και συνειδητή συναίνεση του ενδιαφερόμενου ατόμου. Αν το ενδιαφερόμενο άτομο δεν είναι σε θέση να συναινέσει, πρέπει να λαμβάνεται έγκριση ή εξουσιοδότηση όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, με γνώμονα το συμφέρον του ατόμου.
http://www.unesco.org/shs/human_rights/hrbc.htm
In all cases, the prior, free and informed consent of the person concerned shall be obtained. If the latter is not in a position to consent, consent or authorization shall be obtained in the manner prescribed by law, guided by the person's best interest.

http://www.bioethics.gr/mod.php?mod=userpage&menu=130300&pag...
ΙΙ. Η προϋπόθεση της προηγούμενης «ελεύθερης και συνειδητής» συναίνεσης

http://www.san.gr/gr/articles/ethics.htm
Αρχ. π. Νικ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Προέδρου Ειδικής επιτροπής
της Δ.Ι.Σ. επί της Βιοηθικής
Η «συνειδητή συναίνεση» για τη διάθεση του σώματος μετά θάνατον, αποτελεί μια κατ' εξοχήν ιερή πράξη αυταπάρνησης και αγάπης...

Και τέλος μια εκδοχή με πιο πολλά λόγια:

http://asclepieion.mpl.uoa.gr/panacea/προσωπικά_δεδομένα.htm
Το πλέον σημαντικό θέμα που αφορά τις υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι "η έγκριση χρήσης, από τον επαρκώς πληροφορημένο πολίτη ή ασθενή". Στην Αγγλική γλώσσα ο όρος είναι γνωστός ως "Informed Consent"


ggrozoma
Local time: 04:16
Μητρική γλώσσα: Αγγλικά

Σχόλια συναδέλφων σχετικά με την απάντηση αυτή (και απαντήσεις σε σχόλια από τον απαντώντα)
συμφωνώ  Eva Karpouzi
12 ώρες
Login to enter a peer comment (or grade)Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

Το δίκτυο KudoZ παρέχει ένα πλαίσιο αλληλοβοήθειας για μεταφραστές και άλλους, όσον αφορά σε μεταφράσεις ή επεξηγήσεις όρων και σύντομων φράσεων.


See also:

Your current localization setting

Ελληνικά

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Αναζήτηση όρου
  • Εργασίες
  • Φόρουμ
  • Multiple search