Γενικός κατάλογος μεταφραστικών υπηρεσιών ProZ.com
 The translation workplace
Ideas
ProZ.com site moderators
ProZ.com is moderated by a group of volunteers around the world. Moderators help to improve ProZ.com by enforcing adherence to site rules and guiding members to make the most of their ProZ.com experience.KudoZ Moderators

When contacting a moderator regarding a specific issue, observe the following:
  • Please contact only one moderator at a time
  • Check for the green icon to see which moderators are online
  • Contact preferably the moderator for the language pair in question
  • If there is no moderator for the specific pair, choose a linguistically similar pair (ex. for Vietnamese-French, choose somebody with French)
  • You may also contact site staff via support request

Language Pair Moderator Send email
Σερβικά σε Ισπανικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Βοσνιακά σε Ισπανικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Κροατικά σε Ισπανικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Φαρσί (Περσικά) σε Αγγλικά This moderator is offline Mahmoud akbari
Αραβικά This moderator is offline Abdallah Ali
Αραβικά σε Γερμανικά This moderator is offline Murad AWAD
Αραβικά σε Αγγλικά This moderator is offline Murad AWAD
Αραβικά σε Αγγλικά This moderator is offline Abdallah Ali
Αραβικά σε Τουρκικά This moderator is offline Murad AWAD
Βουλγαρικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Βουλγαρικά σε Αγγλικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Βουλγαρικά σε Αγγλικά This moderator is offline Pavel Tsvetkov
Βουλγαρικά σε Ισπανικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Βουλγαρικά σε Γαλλικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Βουλγαρικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Βουλγαρικά σε Ρωσικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Κινεζικά σε Αγγλικά This moderator is offline Rita Pang
Γερμανικά σε Αραβικά This moderator is offline Murad AWAD
Γερμανικά σε Αγγλικά This moderator is offline Murad AWAD
Γερμανικά σε Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γερμανικά σε Ιταλικά This moderator is offline Simone Catania
Γερμανικά σε Ιαπωνικά This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
Γερμανικά σε Σλαβομακεδονικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Γερμανικά σε Ρωσικά This moderator is offline Jarema
Γερμανικά σε Σουηδικά This moderator is offline Mats Wiman
Γερμανικά σε Τουρκικά This moderator is offline Murad AWAD
Γερμανικά σε Ουκρανικά This moderator is offline Jarema
Ελληνικά σε Αγγλικά This moderator is offline Rania Ioannou
Αγγλικά σε Φαρσί (Περσικά) This moderator is offline Mahmoud akbari
Αγγλικά σε Αραβικά This moderator is offline Murad AWAD
Αγγλικά σε Αραβικά This moderator is offline Abdallah Ali
Αγγλικά σε Βουλγαρικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Αγγλικά σε Βουλγαρικά This moderator is offline Pavel Tsvetkov
Αγγλικά σε Κινεζικά This moderator is offline David Lin
Αγγλικά σε Γερμανικά This moderator is offline Murad AWAD
Αγγλικά σε Ελληνικά This moderator is offline Rania Ioannou
Αγγλικά This moderator is offline NancyLynn
Αγγλικά This moderator is offline Susana Magnani
Αγγλικά σε Ισπανικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Αγγλικά σε Ισπανικά This moderator is offline Laureana Pavon
Αγγλικά σε Ισπανικά This moderator is offline eski
Αγγλικά σε Ισπανικά Send Instant Message through ProZ.com Marco Ramón
Αγγλικά σε Ισπανικά This moderator is offline Susana Magnani
Αγγλικά σε Ισπανικά This moderator is offline Alberto Montpellier
Αγγλικά σε Περσικά (Φαρσί) This moderator is offline Mahmoud akbari
Αγγλικά σε Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Αγγλικά σε Ουγγαρέζικα Ildiko Santana
Αγγλικά σε Ινδονησιακά This moderator is offline Rosmeilan Siagian
Αγγλικά σε Ιταλικά This moderator is offline Rosanna Palermo
Αγγλικά σε Ιταλικά This moderator is offline Simone Catania
Αγγλικά σε Ιαπωνικά This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
Αγγλικά σε Λιθουανικά This moderator is offline Kristina Radziulyte
Αγγλικά σε Σλαβομακεδονικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Αγγλικά σε Νορβηγικά This moderator is offline Per Bergvall
Αγγλικά σε Πολωνικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Αγγλικά σε Πολωνικά This moderator is offline Kuba Kościelniak
Αγγλικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Matheus Chaud
Αγγλικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Fernanda Rocha
Αγγλικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Maria Castro
Αγγλικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Jorge Rodrigues
Αγγλικά σε Ρουμανικά This moderator is offline Lucica Abil
Αγγλικά σε Ρωσικά This moderator is offline Natalie
Αγγλικά σε Ρωσικά This moderator is offline Margarita
Αγγλικά σε Σουηδικά This moderator is offline Mats Wiman
Αγγλικά σε Σουηδικά This moderator is offline Anna Herbst
Αγγλικά σε Τάι This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
Αγγλικά σε Τουρκικά This moderator is offline Murad AWAD
Αγγλικά σε Τουρκικά This moderator is offline Özgür Salman
Αγγλικά σε Ουκρανικά This moderator is offline Myron Netchypor
Ισπανικά σε Σερβικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Ισπανικά σε Βοσνιακά This moderator is offline Milena Čkripeska
Ισπανικά σε Κροατικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Ισπανικά σε Βουλγαρικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Ισπανικά σε Αγγλικά This moderator is offline Laureana Pavon
Ισπανικά σε Αγγλικά This moderator is offline eski
Ισπανικά σε Αγγλικά This moderator is offline Alberto Montpellier
Ισπανικά This moderator is offline Laureana Pavon
Ισπανικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Ισπανικά This moderator is offline Susana Magnani
Ισπανικά σε Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Ισπανικά σε Ιταλικά This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
Ισπανικά σε Σλαβομακεδονικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Ισπανικά σε Πολωνικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Ισπανικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Jorge Rodrigues
Ισπανικά σε Ρωσικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Ισπανικά σε Σερβοκροατικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Ισπανικά σε Σουηδικά This moderator is offline Mats Wiman
Περσικά (Φαρσί) σε Αγγλικά This moderator is offline Mahmoud akbari
Γαλλικά σε Βουλγαρικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Γαλλικά σε Αγγλικά Send Instant Message through ProZ.com Yolanda Broad
Γαλλικά σε Αγγλικά This moderator is offline NancyLynn
Γαλλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Susana Magnani
Γαλλικά σε Ισπανικά This moderator is offline Susana Magnani
Γαλλικά σε Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γαλλικά σε Ιταλικά This moderator is offline Simone Catania
Γαλλικά σε Λιθουανικά This moderator is offline Kristina Radziulyte
Γαλλικά σε Σλαβομακεδονικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Γαλλικά σε Πολωνικά This moderator is offline Natalie
Γαλλικά σε Πορτογαλικά This moderator is offline Jorge Rodrigues
Γαλλικά σε Ρουμανικά This moderator is offline Lucica Abil
Γαλλικά σε Ρωσικά This moderator is offline Margarita
Γαλλικά σε Ρωσικά Send Instant Message through ProZ.com Andriy Bublikov
Γαλλικά σε Σουηδικά This moderator is offline Mats Wiman
Γαλλικά σε Ουκρανικά Send Instant Message through ProZ.com Andriy Bublikov
Γεωργιανά σε Γερμανικά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γεωργιανά σε Αγγλικά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γεωργιανά σε Ισπανικά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γεωργιανά σε Γαλλικά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γεωργιανά σε Ιταλικά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Γεωργιανά σε Ρωσικά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Ουγγαρέζικα σε Αγγλικά Ildiko Santana
Ουγγαρέζικα Ildiko Santana
Ινδονησιακά σε Αγγλικά This moderator is offline Rosmeilan Siagian
Ιταλικά σε Γερμανικά This moderator is offline Simone Catania
Ιταλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Rosanna Palermo
Ιταλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Simone Catania
Ιταλικά σε Ισπανικά This moderator is offline Patricia Ferreira Larrieux
Ιταλικά σε Γαλλικά This moderator is offline Simone Catania
Ιταλικά σε Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Ιταλικά This moderator is offline Simone Catania
Ιταλικά σε Σλαβομακεδονικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Ιταλικά σε Πολωνικά This moderator is offline Kuba Kościelniak
Ιταλικά σε Ρουμανικά This moderator is offline Lucica Abil
Ιαπωνικά This moderator is offline Takeshi MIYAHARA
Λιθουανικά σε Αγγλικά This moderator is offline Kristina Radziulyte
Λιθουανικά σε Γαλλικά This moderator is offline Kristina Radziulyte
Λιθουανικά This moderator is offline Kristina Radziulyte
Σλαβομακεδονικά σε Γερμανικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Σλαβομακεδονικά σε Αγγλικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Σλαβομακεδονικά σε Ισπανικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Σλαβομακεδονικά σε Γαλλικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Σλαβομακεδονικά σε Ιταλικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Νορβηγικά σε Αγγλικά This moderator is offline Per Bergvall
Οθωμανικά σε Αραβικά This moderator is offline Murad AWAD
Οθωμανικά σε Αγγλικά This moderator is offline Murad AWAD
Πολωνικά σε Αγγλικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Πολωνικά σε Αγγλικά This moderator is offline Kuba Kościelniak
Πολωνικά σε Ισπανικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Πολωνικά σε Γαλλικά This moderator is offline Natalie
Πολωνικά σε Λιθουανικά This moderator is offline Kristina Radziulyte
Πολωνικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Πολωνικά This moderator is offline Kuba Kościelniak
Πολωνικά σε Ρωσικά This moderator is offline Natalie
Πορτογαλικά σε Βουλγαρικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Πορτογαλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Matheus Chaud
Πορτογαλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Fernanda Rocha
Πορτογαλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Maria Castro
Πορτογαλικά σε Αγγλικά This moderator is offline Jorge Rodrigues
Πορτογαλικά This moderator is offline Fernanda Rocha
Πορτογαλικά This moderator is offline Maria Castro
Ρουμανικά σε Ιταλικά This moderator is offline Lucica Abil
Ρουμανικά This moderator is offline Lucica Abil
Ρωσικά σε Βουλγαρικά This moderator is offline Kalinka Hristova
Ρωσικά σε Γερμανικά This moderator is offline Jarema
Ρωσικά σε Αγγλικά This moderator is offline Margarita
Ρωσικά σε Ισπανικά This moderator is offline Monika Jakacka Márquez
Ρωσικά σε Γαλλικά Send Instant Message through ProZ.com Andriy Bublikov
Ρωσικά σε Γεωργιανά This moderator is offline Maya Gorgoshidze
Ρωσικά σε Πολωνικά This moderator is offline Natalie
Ρωσικά This moderator is offline Jarema
Ρωσικά Send Instant Message through ProZ.com Andriy Bublikov
Ρωσικά σε Ουκρανικά This moderator is offline Jarema
Σερβοκροατικά σε Ισπανικά This moderator is offline Milena Čkripeska
Σουηδικά σε Γερμανικά This moderator is offline Mats Wiman
Σουηδικά σε Αγγλικά This moderator is offline Mats Wiman
Σουηδικά σε Αγγλικά This moderator is offline Anna Herbst
Σουηδικά σε Ισπανικά This moderator is offline Mats Wiman
Σουηδικά σε Γαλλικά This moderator is offline Mats Wiman
Σουηδικά This moderator is offline Mats Wiman
Σουηδικά σε Ουκρανικά This moderator is offline Jarema
Τάι σε Αγγλικά This moderator is offline Prachya Mruetusatorn
Τουρκικά σε Αραβικά This moderator is offline Murad AWAD
Τουρκικά σε Γερμανικά This moderator is offline Murad AWAD
Τουρκικά σε Αγγλικά This moderator is offline Murad AWAD
Τουρκικά σε Αγγλικά This moderator is offline Özgür Salman
Ουκρανικά σε Γερμανικά This moderator is offline Jarema
Ουκρανικά σε Αγγλικά This moderator is offline Myron Netchypor
Ουκρανικά σε Γαλλικά Send Instant Message through ProZ.com Andriy Bublikov
Ουκρανικά σε Ρωσικά This moderator is offline Jarema
Ουκρανικά This moderator is offline Jarema