Γενικός κατάλογος μεταφραστικών υπηρεσιών ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Παρακαλούμε εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης γι’ αυτή την εργασία.Note: The password required here is not the password you use for login. After you posted the job, a password was sent to you by email for the purpose of managing it. (The reason for this is that you were not logged in at the time you posted.) If you no longer have that password, you may request that it be resent to the email address you entered when you posted the job.


Need help? Enter a support request.

Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.
LSP.expert
How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!